ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ONLINE SIMULATOR CINEMA

2021-1-BG01-KA220-YOU-000029212

Επαγγέλματα κινηματογράφου

Ευκαιρίες καριέρας

Εύκολο στη χρήση

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

Δραστηριότητες για τους νέους

Το έργο θα παρέχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικά με τα σημαντικότερα επαγγέλματα στη διαδικασία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών.

Παρέχοντας στους νέους πρόσβαση σε μια τόσο εξειδικευμένη κινηματογραφική εκπαίδευση, το έργο θα διευρύνει τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα αυτό.

Προσομοιώνοντας συγκεκριμένες καταστάσεις εργασίας για επιλεγμένες θέσεις κινηματογραφικών παραγωγών, η ομάδα του έργου στοχεύει να εμπλέξει τους νέους σε μια παιχνιδοποιημένη μαθησιακή εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής των βασικών αρχών του κινηματογράφου, το έργο θα στοχεύσει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Το έργο αποσκοπεί στην τόνωση του ευρύτερου φάσματος των δραστηριοτήτων που γίνονται στο πλαίσιο της εργασίας για τη νεολαία, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να εξασκήσουν τα ταλέντα και την αυτοέκφρασή τους με δωρεάν διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.