SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI MLADIH Z APLIKACIJO SPLETNEGA KINO SIMULATORJA

2021-1-BG01-KA220-YOU-000029212

Filmski poklici

Karierne priložnosti

Enostavna uporaba

Razvijanje socialnih veščin

Dejavnosti za mlade

Projekt bo zagotovil lahko razumljive izobraževalne vsebine o najpomembnejših poklicih v sklopu procesa izdelave filma.

S tem, ko bo projekt mladim omogočil dostop do tovrstnega specializiranega filmskega izobraževanja, bo povečal njihove možnosti za profesionalni razvoj na tem področju.

Projektna skupina želi preko simulacije konkretnih delovnih situacij za izbrana delovna mesta v filmski industriji pritegniti mlade v igrificirano izobraževalno izkušnjo.

Projekt je ob uvajanju v osnove filmske produkcije usmerjen v razvoj socialnih veščin, ki so bistvenega pomena za integracijo mladih na trgu dela.

Namen projekta je spodbuditi širši spekter dejavnosti v sklopu dela mladih, na način da se omogoči razvoj njihovih talentov in samoizražanja s pomočjo brezplačnih interaktivnih digitalnih orodij.

 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.