Партньори

КАТРО България

CATRO България е австрийска консултантска компания по човешки ресурси, работеща в България от 2010 г. Благодарение на международното ни ноу-хау и изключителния местен опит в набирането, обучението и организационното развитие, ние предлагаме на нашите клиенти иновативни и креативни, научно базирани решения във всички аспекти на таланта привличане, мотивация и развитие. Нашата мисия е да създадем промяна, която е вдъхновяваща, овластяваща, устойчива. Тъй като сме креативни, смели, ангажирани.

Повече за CATRO можете да намерите на https://catrobg.com/

Семперия Филмс ЕООД

Семперия Филмс е българска продуцентска къща за филми, видео и развлекателни шоу програми, основана през 2016г. Компанията обединява способността и капацитета на експерти от сферите на киното, изпълнителските изкуства и образованието. Мисията на компанията е да подкрепя и създава мотивиращи проекти с висока художествена стойност, които насърчават добротата сред зрителите. Последните години компанията получава финансова подкрепа от различни национални, регионални и международни институции за реализацията на множество проекти с фокус върху откриването и/или развитието на таланти с интерес към киното и изкуствата. Бяха организирани серия от мотивиращи семинари и тренинги, участници от таргетираните групи бяха поканени да вземат участие в пълнометражни и късометражни филми и други творчески събития. По настоящем компанията работи едновременно за развитието на фантастичен сериал и пълнометражни филми, а също така партнира в два проекта по Еразъм + в сферата на кино образованието.

За повече информация www.semperiafilms.com

OESTERREICHISCHE JUNGARBEITERBEWEGUNG

ÖJAB (Österreichische Jugendarbeiterbewegung) е младежка организация, свързваща поколенията, независима от политическа партия или религиозен ангажимент. ÖJAB има три основни области на дейност:

– младежи

– възрастни хора и по-възрастни поколения; работа между поколенията

– образование и интеграция

За повече информация можете да ни посетите на https://www.oejab.at/

FOUR ELEMENTS

four ELEMENTS е неправителствена организация с нестопанска цел (НПО), сертифицирана както от Министерството на външните работи, така и от Министерството на здравеопазването. Това е иновативна и пионерска гръцка организация, която се фокусира върху въпроси, свързани с: Социално включване Равенството между половете Пригодност за заетост и равни възможности Научни изследвания и развитие на ноу-хау по въпросите на социалната политика Образование и изграждане на капацитет Медийно насилие four ELEMENTS действа основно върху превенция, информация, планиране, оценка, представяне и подготовка на проучвания и действия за сенсибилизиране.

Повече информация на https://www.4-elements.org

ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE VIZUALNE KULTURE VIZO

Програмата на Институт Визо е ангажирана с филмово изкуство и визуална култура, като нейното фокусно поле на работа е филмовото образование. В тази рамка Vizo се стреми да разпространява критичната оценка на филма и визуалната култура сред младите хора от 2013 г.

JOBALITO RECTECH

Jobalito is a new innovative private company created by a team of professionals with years of experience in the fields of EU projects, marketing, technology, and research. The company, which is based in Cyprus, aims to offer an innovative employment, management, and business philosophy in Cyprus by fostering connections between stakeholders at various levels of the market and offering them the tools needed to develop and excel. Through the combination of the team’s expertise in research, human resources, technology, media dissemination and project management, Jobalito aspires to become a model organization as a social innovator and solutions provider for the future.

For more information you can visit us on https://jobalito.com/cy/en/