13.04.2022

Προώθηση του έργου μεταξύ του ακαδημαϊκού προσωπικού της Πολυτεχνικής και Παιδαγωγικής Σχολής στο Sliven.

18.05.2022

Παρουσίαση του έργου στον διευθυντή και τους διευθυντές του Σχολείου Αγγλικής Γλώσσας –  Burgas

08-09.06.2022

Πραγματοποιήθηκε πολύ εποικοδομητική συνάντηση εταίρων στη Βιέννη