13.04.2022 

Промотиране на проекта сред академичния състав на Инженерно-педагогическия факултет – Сливен

18.05.2022

Представяне на проекта пред директора и преподаватели от Английска езикова гимназия – Бургас

08-09.06.2022

Във Виена се проведе много ползотворна партньорска среща