PR1: РЪКОВОДСТВО ЗА МЛАДИ КИНО ТВОРЦИ

Ръководството за млади кино творци ще бъде предназначено да улесни социалното включване на младите хора като равни, уверени и проактивни граждани, независимо от тяхното семейство, етнически или регионален произход, като им осигури достъп до специализирани знания и разширяване на творческите им и технически компетенции навреме и по начин подходящ за тяхната възраст. Курсът ще подкрепи и техните нужди от ранна професионална ориентация, като им представи широк спектър от професии в киноиндустрията и ще им позволи да пробват на практика как изглеждат чрез серия от забавни куиз въпроси. Курсът ще стимулира обща рамка за личностно и художествено усъвършенстване, насочена към повишаване на шансовете за социално включване на маргинализираните млади хора чрез развиване на техните компетенции, увереност и комуникационни умения. В тази насока курсът ще допринесе за това по-голям брой от целевите младежи доброволно да започват и/или участват в младежки дейности.

PR3: ОНЛАЙН КИНО СИМУЛАТОР

PR3 предоставя атрактивен онлайн кино образователен инструмент, насочен към младите хора, с чиято помощ да научат и практикуват основни аспекти и умения на киноиндустрията, независимо от тяхното местоположение или социален статус. Неговият интерактивен интерфейс ще следва удобната за потребителя логика, отговаряйки на избора на потребителя и насочвайки го/я да разбере по-добре спецификата на всяка основна професия в киното чрез забавни куизове. Например, началният екран ще има списък с опции за кариера, визуално представени от икони, които отвеждат до съответна игрова секвенция. Когато потребителят щракне върху иконата на режисьора, всички други икони стават неактивни или се заключват и потребителят започва да изследва дълбините на тази професия само чрез съответните въпроси и менторски видеа. Потребителят активно ще се учи чрез множество описания и куизове, тествайки знанията си за професията. Отговорите на потребителя ще определят как се е справил със киносимулацията и ще дадат определен брой точки, бонуси или видео насоки от ментор.