СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

От гледна точка на младежта социалното включване е процесът на самореализация на индивида в обществото, приемане и признаване на потенциала на личността от социалните институции, интегриране в мрежата на социалните отношения в общността. За да развият и изразят пълния потенциал на своите таланти, младите хора трябва да придобият различни набори от умения и да имат достъп до адекватни източници на специализирана информация. Усилията са насочени към младите хора, които се стремят да развият своите артистични таланти и най-вече да се научат да изразяват чрез аудио-визуалната среда и езика на киното.

Киното е една от индустриите, която изисква най-много екипна работа и съответно – по-широк набор от лични, комуникационни, творчески и организационни умения от всички, които са избрали да работят в сферата. Поради тази своя особеност, киното е невероятно средство за подход към младите хора, което има способността да помогне и увеличи шансовете за тяхното успешно включване в обществото като пълноценни възрастни. Това дава възможност на младите хора да научат най-важните компетенции и аспекти на основните кинопрофесии и да ги приложат по-нататък в живота си.

ЦЕЛИ

Общата цел на проекта е да насърчи младежкото творчество в областта на киното и видеопроизводството, като по този начин засили развитието на социални умения и компетенции, засегнати от изолацията по време на пандемията, както и да идентифицира таланти и да стимулира тяхното израстване в творческите, техническите и организационните области в киното и видеото производството.

Конкретните цели са:

– Създаване на обучително съдържание, адаптирано към ниско образовани млади хора, за това как да подобрят своите комуникационни и лични умения за изразяване, използвайки атрактивни, дигитални и креативни инструменти като основите на филмовото производство.

– Да предостави на младите хора в неравностойно положение достъп до специализирано кино образование и да разшири възможностите им за професионално развитие

– Да даде на участниците реален шанс да упражняват своите таланти и себеизразяване чрез създаване на кратки филми, базирани на конкретна тема и собствени видео презентации.