Από τη σκοπιά της νεολαίας, η κοινωνική ένταξη είναι η διαδικασία αυτοπραγμάτωσης του ατόμου μέσα σε μια κοινωνία, η αποδοχή και η αναγνώριση των δυνατοτήτων του από τους κοινωνικούς θεσμούς, η ενσωμάτωση στον ιστό των κοινωνικών σχέσεων σε μια κοινότητα. Προκειμένου να αναπτύξουν και να εκφράσουν πλήρως το δυναμικό των ταλέντων τους, οι νέοι πρέπει να αποκτήσουν διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων και να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές εξειδικευμένων πληροφοριών. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους νέους που επιδιώκουν να αναπτύξουν τα καλλιτεχνικά τους ταλέντα και πιο συγκεκριμένα να μάθουν πώς να εκφράζονται μέσω του οπτικοακουστικού μέσου και της γλώσσας του κινηματογράφου.

Ο κινηματογράφος είναι ένα από τα πιο ομαδικά επαγγέλματα που απαιτεί ένα τεράστιο σύνολο προσωπικών, επικοινωνιακών, δημιουργικών και οργανωτικών δεξιοτήτων από όλους όσοι το ασκούν και λόγω των χαρακτηριστικών του, είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για την προσέγγιση των νέων και την ενίσχυση των πιθανοτήτων να βοηθηθεί η ένταξή τους στην κοινωνία ως πλήρεις ενήλικες. Αυτό δίνει στους νέους την ευκαιρία να μάθουν τις πιο σημαντικές ικανότητες για όλες τις πτυχές και τα επαγγέλματα της κινηματογραφικής δημιουργίας και να τις εφαρμόσουν περαιτέρω στη ζωή τους.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τη δημιουργικότητα των νέων στον τομέα του κινηματογράφου και της βιντεοσκόπησης, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επηρεάζονται από την απομόνωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να εντοπίσει ταλέντα και να ενθαρρύνει την προώθησή τους σε δημιουργικούς τομείς στον κινηματογράφο και την παραγωγή βίντεο.

Οι ειδικοί στόχοι είναι οι εξής:

– Η δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου προσαρμοσμένου σε νέους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των δεξιοτήτων επικοινωνίας και προσωπικής έκφρασης με τη χρήση ελκυστικών, ψηφιακών και δημιουργικών εργαλείων, όπως οι βασικές αρχές της κινηματογραφικής δημιουργίας.

– Να δοθεί στους μειονεκτούντες νέους πρόσβαση σε εξειδικευμένη κινηματογραφική εκπαίδευση και να διευρυνθούν οι ευκαιρίες τους για επαγγελματική ανάπτυξη

– Να δοθεί στους συμμετέχοντες πραγματική ευκαιρία να εξασκήσουν τα ταλέντα και την αυτοέκφρασή τους δημιουργώντας ταινίες μικρού μήκους, βασισμένες σε συγκεκριμένο θέμα και τις δικές τους παρουσιάσεις βίντεο.