КАТРО България

CATRO България е австрийска консултантска компания по човешки ресурси, работеща в България от 2010 г. Благодарение на международното ни ноу-хау и изключителния местен опит в набирането, обучението и организационното развитие, ние предлагаме на нашите клиенти иновативни и креативни, научно базирани решения във всички аспекти на таланта привличане, мотивация и развитие. Нашата мисия е да създадем промяна, която е вдъхновяваща, овластяваща, устойчива. Тъй като сме креативни, смели, ангажирани.

Повече за CATRO можете да намерите на https://catrobg.com/

Семперия Филмс ЕООД

Семперия Филмс е българска продуцентска къща за филми, видео и развлекателни шоу програми, основана през 2016г. Компанията обединява способността и капацитета на експерти от сферите на киното, изпълнителските изкуства и образованието. Мисията на компанията е да подкрепя и създава мотивиращи проекти с висока художествена стойност, които насърчават добротата сред зрителите. Последните години компанията получава финансова подкрепа от различни национални, регионални и международни институции за реализацията на множество проекти с фокус върху откриването и/или развитието на таланти с интерес към киното и изкуствата. Бяха организирани серия от мотивиращи семинари и тренинги, участници от таргетираните групи бяха поканени да вземат участие в пълнометражни и късометражни филми и други творчески събития. По настоящем компанията работи едновременно за развитието на фантастичен сериал и пълнометражни филми, а също така партнира в два проекта по Еразъм + в сферата на кино образованието.

За повече информация www.semperiafilms.com

OESTERREICHISCHE JUNGARBEITERBEWEGUNG

ÖJAB (Österreichische Jugendarbeiterbewegung) е младежка организация, свързваща поколенията, независима от политическа партия или религиозен ангажимент. ÖJAB има три основни области на дейност:

– младежи

– възрастни хора и по-възрастни поколения; работа между поколенията

– образование и интеграция

За повече информация можете да ни посетите на https://www.oejab.at/

FOUR ELEMENTS

Four ELEMENTS е неправителствена организация с нестопанска цел (НПО), сертифицирана както от Министерството на външните работи, така и от Министерството на здравеопазването. Това е иновативна и пионерска гръцка организация, която се фокусира върху въпроси, свързани с: Социално включване Равенството между половете Пригодност за заетост и равни възможности Научни изследвания и развитие на ноу-хау по въпросите на социалната политика Образование и изграждане на капацитет Медийно насилие four ELEMENTS действа основно върху превенция, информация, планиране, оценка, представяне и подготовка на проучвания и действия за сенсибилизиране. Повече информация на https://www.4-elements.org

ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE VIZUALNE KULTURE VIZO

Програмата на Институт Визо е ангажирана с филмово изкуство и визуална култура, като нейното фокусно поле на работа е филмовото образование. В тази рамка Vizo се стреми да разпространява критичната оценка на филма и визуалната култура сред младите хора от 2013 г.

JOBALITO RECTECH

Jobalito е нова иновативна компания, създадена от екип професионалисти с дългогодишен опит в сферата на евро-проектите, маркетинга, технологиите и изследователската дейност. Компанията е базирана в Кипър и предлага иновативни решения за бизнеса в мениджмънта и човешките ресурси като осъществява връзка с ръководните кадри на различни нива на пазара и  предлага инструментите, нужни за техния успех и развитие. Jobalito се стреми да се превърне в образцова организация в сферата на социалната иновация и решения. За повече информация:  https://jobalito.com/cy/en/