Z vidika mladih je socialna vključenost proces posameznikovega samouresničevanja v družbi, sprejemanje in prepoznavanje posameznikovih potencialov s strani družbenih institucij ter vključevanje v splet družbenih odnosov v skupnosti. Da bi razvili in izrazili poln potencial svojih talentov, morajo mladi pridobiti različne sklope spretnosti in imeti dostop do ustreznih virov specializiranih informacij. Naša prizadevanja so osredotočena na mlade, ki si želijo razviti svoje umetniške talente in predvsem – naučiti se izražati skozi avdiovizualni medij in filmski jezik.

Filmski poklici sodijo med ene najbolj timsko usmerjenih poklicov in zahtevajo širok nabor osebnih, komunikacijskih, ustvarjalnih in organizacijskih veščin. Prav zaradi omenjenih značilnosti nam ponujajo odlično orodje za približevanje mladim in pomoč pri njihovi vključitvi v družbo kot polnopravnih odraslih. To daje mladim priložnost, da se naučijo najpomembnejših veščin pri vseh vidikih in poklicih filmskega ustvarjanja ter da jih še naprej uporabljajo v svojem življenju.

Splošni cilj projekta je spodbujanje ustvarjalnosti mladih na področju filmskega in video ustvarjanja, s čimer se krepi razvoj socialnih veščin in kompetenc, ki jih je prizadela izolacija v času pandemije, ter odkrivanje talentov in spodbujanje njihovega napredovanja na ustvarjalnih področjih filmske in video produkcije.

Posebni cilji so:

– Oblikovanje izobraževalnih vsebin prilagojenih mladim z nizko specializirano izobrazbo o tem področju, kako izboljšati komunikacijske veščine in osebno izražanje z uporabo privlačnih, digitalnih in kreativnih orodij

– Omogočiti prikrajšanim mladim dostop do specializiranega filmskega izobraževanja in povečati njihove možnosti za poklicni razvoj.

– Dati udeležencem resnično priložnost, da razvijejo svoj talent in samoizražanje z ustvarjanjem kratkih filmov na določeno temo in lastnih video predstavitev.