PR1: VADNICA ZA MLADE FILMARJE

Vadnica za mlade filmske ustvarjalce bo zasnovana tako, da olajša socialno vključenost mladih kot enakopravnih, samozavestnih in proaktivnih državljanov ne glede na njihovo osebno, družbeno-ekonomsko ali regionalno ozadje, tako da jim že zgodaj ponudi dostop do specializiranega znanja in razširi njihove ustvarjalne kompetence na starosti primeren način. Projekt bo podprl tudi njihove potrebe po zgodnji poklicni orientaciji s predstavitvijo širokega nabora poklicev v filmski industriji in jim omogočil, da v simulaciji preizkusijo, kako ti poklici potekajo. Projekt bo ponudil splošni pregled možnosti za osebno in umetniško izpopolnjevanje na področju filma, namenjeno povečanju tudi možnosti socialne vključenosti marginaliziranih mladih. Lahko bodo razvijali kompetence, samozavesti in komunikacijske veščine. Namen je tudi, da bomo s projektom nagovorili čim več mladih, ki bodo pripravljeni začeti in/ali sodelovati v mladinskih aktivnostih.

PR3: SPLETNI FILMARSKI SIMULATOR

Spletni filmski simulator ponuja privlačno spletno filmsko izobraževalno orodje, namenjeno mladim, da se učijo in simulirajo bistvene vidike in veščine za delo v filmski industriji, ne glede na njihovo lokacijo ali socialni status. Prijeten interaktivni vmesnik bo sledil uporabniku, se odzival na uporabnikove izbire in ga skozi zabavne kvize vodil k boljšemu razumevanju posebnosti vsakega glavnega poklica v filmski industriji. Začetni zaslon bo imel na primer seznam kariernih možnosti, vizualno predstavljenih z ikonami, ki vodijo do ustreznega zaporedja iger. Ko uporabnik klikne na ikono režiserja, druge ikone postanejo neaktivne ali zaklenjene in uporabnik začne raziskovati globine izbranega poklica s pomočjo ustreznih video in interaktivnih vaj. Uporabnik se bo aktivno učil z več možnimi odgovori na vprašanja in preverjal svoje znanje o poklicu. Izbire odgovorov in rešitve uporabnika bodo določili, kako se bo vaja nadaljevala.